Abonnér
 
Gå til forrige dag
Ti  
Gå til neste dag

Tid Rom Faglærer Information Kommentar
08:00 - 14:00 Kaarstad 306 GL5-10NF2A Naturfag 2-Fysikk og, NF103U Naturfag 2-Fysikk og kje
08:15 - 16:00 Kaarstad 209 SABVP121 Individretta emne og o, SASOS121 Individretta emne og o, Skriftleg eksamen
09:00 - 13:00 Strøm auditorium Høydal Kjetil Laurits IFL104 Treningslære
09:15 - 16:00 A-pav uv-rom KUM308 Migrasjon,kjønn og reli
09:15 - 12:00 Aasen 106 IPA209 Juridiske emne
09:15 - 13:30 Aasen 113 BLUFMM Mangfald og meistring
09:15 - 15:00 Aasen 233, Sunnmørsheimen 001, Sunnmørsheimen 109, Sunnmørsheimen 309 SABVP235 Klientretta tema,integ, SASOS235 Klientretta tema,integ
09:15 - 13:00 Aasen auditorium ENG143 Fonetikk og variantar av, ENG144 Litteratur,kultur og sam
09:15 - 14:00 BK 157 GL1-7RLE2 Kristendom,religion,l, GL5-10RLE2 Kristendom,religion,
09:15 - 12:00 Kaarstad 109 GL5-10MAT1B Matematikk 1B
09:15 - 13:00 Kaarstad 201 GL5-10SAM1B2 Samfunnsfag 1B
09:15 - 12:00 Kaarstad 208 GL5-10NOR1B Norsk 1B
09:15 - 15:30 Kaarstad 210 NO114S Tekst og kultur
09:15 - 16:00 Kaarstad 310 MID202 Advanced Media Productio
09:15 - 15:00 Strøm 242 SABVP235 Klientretta tema,integ, SASOS235 Klientretta tema,integ
09:15 - 16:00 Strøm 243 Ouff Susanne Moen IPA302 Prosessleiing og prosjek
10:00 - 11:00 Kaarstad 202 BLUSTM Språk,tekst og matemati
10:15 - 13:00 Aasen 108 Undervisning, WD201 Web Documentary
10:15 - 14:00 BK 158 GL1-7ENG1B Engelsk 1B
10:15 - 14:00 Kaarstad 108 GL5-10ENG1 Engelsk 1
12:00 - 14:00 Strøm 244 ANI201 Animasjon 4-Spesialiseri
12:15 - 14:00 BK 330 datarom GL5-10MAT1B Matematikk 1B
12:15 - 14:00 Kaarstad 202 BLUSTM Språk,tekst og matemati
13:00 - 15:00 Strøm auditorium Åsebø Eli Karin Sjåstad IFL117 Pedagogikk,idrett og sam
14:00 - 15:45 Sunnmørsheimen 302 GL1-7MAT2B Matematikk 2B
15:00 - 18:00 BK 157 Fagdag, Praksislærere GLU
15:00 - 18:00 BK 158 Fagdag, Praksislærere GLU
15:00 - 18:00 BK 255 Fagdag, Praksislærere GLU
16:00 - 18:45 Aasen auditorium Animasjon, Tegnekurs
17:30 - 22:00 BK 161 store aud Opning utstilling, filmvisning , Studentarrangement: filmvisning ifm. kunstutstilling