Abonnér
 
Gå til forrige dag
Ma  
Gå til neste dag

Tid Rom Faglærer Information Kommentar
09:15 - 16:00 A-pav uv-rom RUS302 Tiltak mot rusproblem
09:15 - 16:00 Aasen 107 ENG1B-510KFK Engelsk 1B (5-10)
09:15 - 15:30 Aasen 108 NO112S Språket som kultur
09:15 - 15:00 Aasen auditorium SASOS125 Utfordringar i yrkesfe
09:15 - 14:00 BK 157 GL1-7RLE2 Kristendom,religion,l, GL5-10RLE2 Kristendom,religion,
09:15 - 12:00 BK 158 REL113 Tru og tradisjon
09:15 - 15:00 BK 161 store aud SABVP112 Individ og velferdssam, SASOS112 Individ og velferdssam
09:15 - 15:00 C-paviljong 13 SABVP125 Utfordringar i yrkesfe
09:15 - 14:00 Kaarstad 104 GL5-10NOR1A Norsk 1A
09:15 - 13:00 Kaarstad 108 GL5-10MAT2B2 Matematikk 2B
09:15 - 11:00 Kaarstad 110 NIS102 Norsk språk og samfunns
09:15 - 15:15 Kaarstad 202 MID112 Praktisk medieproduksjon, Undervisning
09:15 - 11:00 Kaarstad 204 BLUNHR Natur, helse og rørsle
09:15 - 12:00 Kaarstad 210 IFL114 Naturguiding i vinterlan, IFL115 Naturguiding-prosjekt og
09:15 - 13:00 Kaarstad 306 MKH102BS Mat,kosthald og helse , MKH102US Mat,kosthald og helse
09:15 - 16:00 Strøm 243 IPA307 Forskingsmetode og vitsk, MEI303 Forskingsmetode og vitsk
09:15 - 15:00 Strøm 245 DJM304 Midtvegsproduksjon med m
10:15 - 12:00 Aasen 113 HI113 Norsk og internasjonal ov
10:15 - 15:30 Kaarstad 109 MID202 Advanced Media Productio
10:15 - 12:00 Kaarstad 310 IFL204 Friluftsliv II
10:15 - 12:00 Strøm 244 Werenskjold Rolf R. MEV122 Medievitenskap 2-Hva med
10:15 - 15:30 Strøm auditorium 2BLUBV-D
11:15 - 13:00 Kaarstad 204 Høydal Kjetil Laurits IFL104 Treningslære
11:15 - 12:00 Kaarstad 209 REL140 Religion in Norway-past
12:15 - 14:00 BK 158 REL116 Populærkultur og livsto
12:15 - 14:00 BK 159 vesle aud Eikrem Linda Berit JOU102 Journalistikk 2 Ordførar/rådm-om distriktet
12:15 - 16:00 Strøm 244 Brurås Svein JOU204 Journalistikk 4
13:00 - 15:00 Kaarstad 204 Åsebø Eli Karin Sjåstad IFL117 Pedagogikk,idrett og sam
13:15 - 16:00 Strøm 242 IPA307 Forskingsmetode og vitsk, MEI303 Forskingsmetode og vitsk
14:15 - 17:00 BK 158 NOIN101 Norsk språk,samfunn og
16:00 - 18:45 Aasen auditorium Animasjon, Tegnekurs
16:15 - 19:00 BK 157 ENG203 Litteratur og film