Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Hva skjer i dag på campus Elverum - klikk Nå for å velge en annen dag
Tid Rom Kull Emne Aktivitet/Kommentar
07:45 - 09:15 Idrettshall
08:00 - 16:00 Kursrom Fagteam FS
08:30 - 14:00 Møterom 7
08:30 - 09:30 Møterom 9 Nettverk idrett
09:00 - 10:00 Auditorium 2 BATA 2015. Bachelor i tannpleie Undervisning
09:00 - 15:00 Auditorium 3 ANE1M 2017. Videreutdanning i anestesisykepleie, INT1M 2017. Videreutdanning i intensivsykepleie, OPR1M 2017. Videreutdanning i operasjonssykepleie Undervisning
09:00 - 11:00 Grupperom 10
09:00 - 16:00 Grupperom 2 Heley
09:00 - 16:00 Grupperom 3
09:00 - 15:00 Grupperom 5
09:00 - 15:00 Grupperom 7
09:00 - 16:30 Grupperom 8
09:00 - 16:00 Grupperom 9
09:00 - 15:45 Grupperom A
09:00 - 11:30 Grupperom B
09:00 - 17:00 Grupperom D
09:00 - 15:30 Grupperom F
09:00 - 13:00 Hesteskorom 2 FRILIV 2016. Årsstudium i friluftsliv Friluftsliv i skog, fjell og vann 2
09:00 - 10:45 Klasserom 11 MATHE1 2016. Mat og helse 1 Matpedagogikk
09:00 - 15:15 Klasserom 4 MMHCD 2016. Master i psykisk helsearbeid, PSHDE 2016. Videreutdanning i psykisk helsearbeid Undervisning, Psykisk helsearbeid
09:00 - 15:00 Klasserom 6 MOI 2017. Motiverende Intervju Undervisning
09:00 - 10:45 Klasserom 7 NOP 2017. Nordic Outdoor Program - Winter sports and outdoor life in winter Outdoor leadership
09:00 - 15:00 Møterom 6 Møte
09:00 - 12:15 Undervisningskjøkken
09:15 - 12:15 Idrettshall FLK 2015. Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Lagidrett Innebandy, Volleyball
09:30 - 16:30 Grupperom 6
10:00 - 11:45 Auditorium 1 B1FOA 2016. Bachelor i folkehelsearbeid, B1IDT 2016. Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, FLK 2016. Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, GFI. Årsstudium i idrett Ernæring, fysiologi og treningslære
10:00 - 11:45 Auditorium 2 B1IDT 2014. Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Coaching og ledelse
10:00 - 11:45 Auditorium 4 BASY 2015 B. Klasse B, BASYD 2014. Bachelor i sykepleie Folkehelse
10:00 - 14:00 Auditorium 5 B1IDT 2015. Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Idrettspsykologi
10:00 - 18:00 Grupperom 1
10:00 - 16:00 Grupperom 11 Student v/Emil
10:00 - 16:00 Grupperom 4
10:00 - 16:00 Grupperom C
10:00 - 11:30 Møterom 9 Blogg
10:00 - 12:00 Øvingsavd. Simrom 1, Øvingsavd. Simrom 2, Øvingsavd. rom 1, Øvingsavd. rom 2, Øvingsavd. rom 3, Øvingsrom 2 BATA 2015. Bachelor i tannpleie -Undervisning, BATA 15 rom 2 og 3 - Anne Grethe Kydland rom 1.
10:30 - 18:00 Grupperom E
11:00 - 18:00 Grupperom 10
11:00 - 13:00 Hesteskorom 1 Friskstiftelsen
11:30 - 17:30 Grupperom B
11:30 - 13:30 Klasserom 10 MATHE1 2016. Mat og helse 1 Matpedagogikk
11:45 - 12:15 Auditorium 4 BASY 2015. Bachelor i sykepleie Folkehelse informasjon, evaluering og info eksamen
12:00 - 15:00 Grupperom 12
12:00 - 14:00 Klasserom 2
12:00 - 13:00 Klasserom 3 Møte vedrørende praksis- KIRH4
12:00 - 13:00 Klasserom 5 Veildning
12:00 - 13:00 Klasserom 8 Informasjon. studenter 4. sem.praksis v/Anne Grethe Kydland
12:00 - 15:00 Møterom 1 BA Veiledning
12:00 - 13:00 Møterom 2 studenter i praksis
12:00 - 13:00 Møterom 5
12:00 - 13:00 Møterom 8 statusmøte med Erling
13:00 - 14:00 Auditorium 2 BATA 2015. Bachelor i tannpleie Undervisning
13:00 - 14:45 Auditorium 4 BASY 2015 B. Klasse B, BASYD 2014. Bachelor i sykepleie Folkehelse
13:00 - 16:00 Hesteskorom 2 NOP 2017. Nordic Outdoor Program - Winter sports and outdoor life in winter Outdoor life
13:00 - 16:00 Idrettshall FLK 2015. Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Kreativ dans og koreografi
13:00 - 14:45 Klasserom 11 MAHE 2016. Årsstudium i mat, ernæring og helse Matpedagogikk
13:00 - 15:00 Møterom 5
15:00 - 18:00 Auditorium 2 EHH
15:00 - 16:45 Auditorium 4 BASY 2015 B. Klasse B, BASYD 2014. Bachelor i sykepleie Folkehelse
15:00 - 19:00 Grupperom 5
15:00 - 19:30 Grupperom 7
16:00 - 20:00 Grupperom 2
16:00 - 22:00 Grupperom 4
16:00 - 21:00 Grupperom 9
16:00 - 20:00 Grupperom A
16:00 - 21:00 Idrettshall 1/4 finale sluttspill
16:30 - 21:00 Klasserom 10 EHH

  Ändrad den senaste timmen.