Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Hva skjer i dag på campus Elverum - klikk Nå for å velge en annen dag
Tid Rom Kull Emne Aktivitet/Kommentar
07:45 - 09:15 Idrettshall GSK
08:00 - 16:00 Grupperom 7
08:00 - 09:00 Klasserom 11 Utviklingsgruppe/Institutt
08:00 - 10:00 Øvingsavd. rom 3 -Undervisning, eksamen
08:15 - 09:00 Møterom 7 FBI
08:30 - 12:15 Auditorium 1 BASY 2016. Bachelor i sykepleie Sykepleie til eldre
08:30 - 16:30 Grupperom 3
08:30 - 16:30 Grupperom 6
08:30 - 16:30 Grupperom E
08:30 - 10:00 Møterom 2 Møte, ISP
08:30 - 10:00 Møterom 8 HR-seksjonen
09:00 - 11:45 Auditorium 3 BATA 2014. Bachelor i tannpleie Tannpleie for barn og unge i risikogrupper
09:00 - 15:00 Grupperom 10, Grupperom 11 B1IDT 2015. Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Idrettspsykologi
09:00 - 16:00 Grupperom 12 FLK 2014. Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Profesjonsfag: Skolen som utviklingsarena
09:00 - 13:30 Grupperom 2
09:00 - 17:00 Grupperom 4
09:00 - 12:00 Grupperom 5
09:00 - 15:30 Grupperom A
09:00 - 17:00 Grupperom D
09:00 - 16:00 Grupperom F
09:00 - 12:45 Hesteskorom 2 MFHV 2016. Master i folkehelsevitenskap og helsefremming Folkehelsesosiologi
09:00 - 13:00 Klasserom 10
09:00 - 16:00 Kursrom
09:00 - 11:00 Møterom 1
09:00 - 10:00 Møterom 7 Studie og Utdanningsseksjonen
09:00 - 11:00 Møterom 9
09:00 - 12:15 Undervisningskjøkken MAHE 2016. Årsstudium i mat, ernæring og helse Matkultur Bare gruppe A
09:15 - 15:30 Grupperom 1
09:30 - 11:00 Idrettshall Terningen Barnehage
09:30 - 11:00 Møterom 5
10:00 - 16:00 Grupperom 8 Emil Lynum
10:00 - 15:00 Grupperom 9
10:00 - 12:30 Grupperom B
10:00 - 14:00 Grupperom C
10:00 - 13:00 Hesteskorom 1 KS prosjekt praksisveiledning
10:00 - 11:30 Klasserom 1 B1FOA 2016. Bachelor i folkehelsearbeid, B1IDT 2016. Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, FLK 2016. Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, GFI. Årsstudium i idrett Ernæring, fysiologi og treningslære
10:00 - 11:45 Klasserom 11 B1FOA 2015. Bachelor i folkehelsearbeid Helseutfordringer og epidemiologi
10:00 - 13:45 Klasserom 9 BASYD 2014. Bachelor i sykepleie Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
10:00 - 12:00 Møterom 10
10:00 - 12:00 Møterom 6
10:00 - 11:00 Møterom 8 MØTE
10:45 - 12:00 Møterom 2
11:00 - 14:00 Klasserom 5 Oppfrisk
11:00 - 13:45 Klasserom 8 FRILIV 2016. Årsstudium i friluftsliv Friluftsliv i skog, fjell og vann 2
11:00 - 12:00 Møterom 4 IFT Årbok møte
11:00 - 15:00 Møterom 5 Veiledning
11:45 - 12:30 Klasserom 1 BASY 2015. Bachelor i sykepleie Klassens time
12:00 - 15:00 Auditorium 4 ANE1M 2017. Videreutdanning i anestesisykepleie, INT1M 2017. Videreutdanning i intensivsykepleie, OPR1M 2017. Videreutdanning i operasjonssykepleie Undervisning
12:00 - 17:00 Grupperom 5
12:00 - 12:45 Klasserom 11 B1FOA 2015. Bachelor i folkehelsearbeid Helseutfordringer og epidemiologi
12:00 - 14:00 Klasserom 6 NOP 2017. Nordic Outdoor Program - Winter sports and outdoor life in winter Outdoor leadership, Outdoor life
12:00 - 16:00 Møterom 2
12:00 - 15:00 Møterom 4 Veiledningsseminar bachelor
12:15 - 14:00 Auditorium 3 BATA 2014. Bachelor i tannpleie Tannpleie for barn og unge i risikogrupper
12:15 - 13:30 Svømmehall Elverum B1IDT 2016 A. Klasse A Idrett 2
12:15 - 14:15 Undervisningskjøkken MAHE 2016. Årsstudium i mat, ernæring og helse Matkultur Hele kullet
12:15 - 15:45 Ute Elverum B1FOA 2016. Bachelor i folkehelsearbeid Fysisk aktivitet 2 Ski
12:30 - 16:15 Auditorium 1 BASY 2015. Bachelor i sykepleie Sykepleie til pasienter med sammensatte omsorgsbehov
12:30 - 13:00 Klasserom 2 Veiledning mappe eksamen
12:30 - 14:00 Møterom 1 Veiledning
12:45 - 15:30 Grupperom B
13:00 - 15:30 Klasserom 10
13:00 - 15:00 Klasserom 2 Veiledning Mappeeksamen
13:00 - 15:00 Møterom 9 Helsedirektoratet
13:30 - 15:00 Idrettshall
13:30 - 17:30 Møterom 6 Pro-Devis-gruppen
13:30 - 15:00 Svømmehall Elverum B1IDT_2016_HØST Gruppe B. Klasse B Idrett 2
13:35 - 18:00 Grupperom 2
13:45 - 15:30 Klasserom 8 FRILIV 2016. Årsstudium i friluftsliv Friluftsliv i skog, fjell og vann 2
14:00 - 15:00 Auditorium 3
14:00 - 15:00 Grupperom C
14:00 - 16:00 Klasserom 9 BASYD 2014. Bachelor i sykepleie Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
14:00 - 16:00 Møterom 8 Sikker drift
15:00 - 20:00 Grupperom 9
15:00 - 16:00 Møterom 9 KIK-møte
15:00 - 20:00 Øvingslab tannpleie BATA 2014. Bachelor i tannpleie, BATA 2015. Bachelor i tannpleie
Studentklinikk
16:00 - 21:00 Grupperom 7
16:00 - 20:30 Idrettshall Trening
16:00 - 17:15 Møterom 2 Opptak til 4 OMSORG
19:00 - 21:30 Klasserom 1 Elverum mannskor
20:30 - 22:00 Idrettshall