Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Hva skjer i dag på campus Hamar - klikk Nå for å velge en annen dag
Tid Bygg Rom Kull Emne Aktivitet/Kommentar
07:00 - 22:00 G. Kvisten, N. Biohus 3-213 B2ANIM 2014. Bachelor i animasjon, B2VISIM 2014. Bachelor i spillteknologi og simulering, B2VKD 2014. Bachelor i virtuell kunst og design Bacheloroppgave: Pilotproduksjon, Pilotproduksjon -Lab
08:00 - 10:00 C. Sem.rom bibliotek Personalmøte
08:15 - 12:00 B. B007 B2FLMUS 2016. Bachelor - Faglærerutdanning i musikk, VUM2 2016. Årsstudium i musikk Profesjonsfag: Musikk- og kulturdidaktikk, Profesjonsfag: Musikk- og kulturdidaktikk
08:30 - 12:00 C. Auditorium 1
08:30 - 10:30 C. Grupperom 4 -Møte
08:45 - 14:00 C. Grupperom 6
09:00 - 12:00 A. Auditorium 4
09:00 - 12:00 A. Møterom A121 -Møte, praksismøte 2 BLU
09:00 - 12:00 A. Møterom A326
09:00 - 18:00 B. Grupperom 10
09:00 - 15:00 B. Grupperom 15 -Veiledning
09:00 - 15:00 B. Øvingsrom 1
09:00 - 17:00 C. Auditorium 3 -Samling
09:00 - 16:00 C. C063 K2NOR1510 2016. Norsk 1 for 5.-10. trinn Lesing og skriving
09:00 - 18:00 N. Biohus 2-105 -Samling
09:00 - 16:30 N. Biohus 2-317 -Samling
09:00 - 15:00 N. Grupperom 14
09:15 - 12:00 A. Møterom A211 Praksismøte
09:15 - 16:15 B. B006 LU2EN 2013. Lektorutdanning i engelsk, LU2NO 2013. Lektorutdanning i norsk Examen peadagogicum ¿ Diversitet
09:15 - 18:00 B. Grupperom 1
09:15 - 13:30 B. Klasserom B242 GL2510 2015. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk
09:15 - 12:00 B. Klasserom B245 -Møte, Praksismøte 2 BLU
09:15 - 15:00 B. Klasserom B246 GL217 2013. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, GL217N 2013. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Samfunnsfag 1, emne 2: Natur og samfunn i Norge
09:15 - 15:00 D. I.R.Hagens hus B2FLMUS 2015. Bachelor - Faglærerutdanning i musikk Sal og Scene/Prosjektarbeid i barne- og ungdomsskolen
09:15 - 12:00 G. Gymsal 1, N. Biohus 2-304 Fagrom biologi BLU2 2016. Bachelor - Barnehagelærerutdanning Natur, helse og bevegelse
09:15 - 12:00 N. Biohus 2-104 VUE2 2016. Årsstudium i engelsk English language 2
09:15 - 11:00 N. Biohus 2-201 AR2BIOT 2016. One-year Add-on Programme in Biotechnology Genetics Forelesning
09:15 - 12:00 N. Biohus 2-218 GL217 2015. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Naturfag 1, emne 2: Naturfagundervisning i barneskolen
09:15 - 12:00 N. Biohus 2-303 Dr. Sopp M2NRBIOTEK 2016. Master's Degree in Applied and Commercial Biotechnology Bioeconomy and Biobusiness II Forelesning
09:15 - 15:00 N. Biohus 3-111 GL2510 2013. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Kroppsøving 2 for 5.-10. trinn: Emne 4
09:15 - 12:00 N. Biohus 3-112 GL217 2015. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Engelsk 1, emne 2: Tekst, kultur og fagdidaktikk
09:15 - 12:00 N. Biohus 3-113 LU2SPF 2015. Lektorutdanning i språkfag, VUSF2 2016. Årsstudium i samfunnsfag Arbeids- og næringsliv, Arbeids- og næringsliv
09:15 - 12:00 N. Biohus 3-114 GL217 2014. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Matematikk 2 for 1.-7. trinn: Emne 4
09:15 - 15:30 N. Biohus 3-209 B2VISIM 2015. Bachelor i spillteknologi og simulering 3D-programmering -Forelesning
09:15 - 15:30 N. Biohus 3-211 B2ADK 2016. Bachelor i animasjon og digital kunst Produksjon -Forelesning
09:15 - 15:30 N. Biohus 3-212 B2VISIM 2016. Bachelor i spillteknologi og simulering Programmering II -Forelesning
09:15 - 14:00 N. Grupperom 13
09:30 - 17:30 B. Grupperom 17
09:30 - 16:30 B. Grupperom 9
09:30 - 11:30 B. Musikksal 1
09:45 - 11:05 C. Grupperom 5
10:00 - 11:30 A. Reitan
10:00 - 17:00 B. Grupperom 16
10:00 - 18:00 C. Grupperom 3
10:00 - 11:30 C. Sem.rom bibliotek Internkommunikasjon
10:00 - 16:00 N. Grupperom 12
10:00 - 12:00 B. Øvingsrom 2, Øvingsavd. Simrom 1, Øvingsavd. Simrom 2, Øvingsavd. rom 1, Øvingsavd. rom 2, Øvingsavd. rom 3 BATA 2015. Bachelor i tannpleie -Undervisning, BATA 15 rom 2 og 3 - Anne Grethe Kydland rom 1.
10:15 - 13:00 C. C064 VU2NOIS 2016. Norsk språk og kultur for internasjonale studenter Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, modul 3
11:00 - 16:00 C. Auditorium 2 Akademikerne Seminar
11:15 - 12:45 N. Biohus 2-109
11:30 - 12:30 A. Reitan
12:00 - 13:00 A. Møterom A326 -Møte, Møte med studentråd, PS og CHS
12:00 - 15:00 C. Grupperom 2 Skrivehjelp
12:00 - 15:30 C. Grupperom 4
12:00 - 17:00 C. Grupperom 8
12:15 - 21:00 B. Grupperom 11
12:15 - 13:15 B. Musikksal 1 Trinnmøte FM2
12:15 - 15:00 N. Biohus 2-303 Dr. Sopp AR2BIOT 2016. One-year Add-on Programme in Biotechnology Industrial Biotechnology Forelesning
12:30 - 15:15 A. Møterom A121 -Møte, Praksismøte 2 BLU
12:30 - 14:30 A. Reitan
12:30 - 15:00 G. Gymsal 1, N. Biohus 2-304 Fagrom biologi BLU2 2016. Bachelor - Barnehagelærerutdanning Natur, helse og bevegelse
12:45 - 15:30 N. Biohus 2-218 GL2510 2015. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomstrinnet
13:00 - 13:30 A. Møterom A326 -Møte
13:00 - 15:00 B. B007 B2FLMUS 2016. Bachelor - Faglærerutdanning i musikk, VUM2 2016. Årsstudium i musikk Profesjonsfag: Eleven, læreren og kulturen, Profesjonsfag: Eleven, læreren og kulturen
13:00 - 15:30 C. Sem.rom bibliotek
13:15 - 15:30 A. Møterom A211 Praksismøte
13:15 - 15:00 B. Klasserom B245 LU2SPF 2016. Lektorutdanning i språkfag, VUN2 2016. Årsstudium i norsk Språk og samfunn, Språk og samfunn
13:15 - 15:00 N. Biohus 2-109 LU2SPF 2016. Lektorutdanning i språkfag Literature and Culture 2
13:15 - 16:00 N. Biohus 3-113 VUE2 2016. Årsstudium i engelsk Literature and Culture 2
13:15 - 16:00 N. Biohus 3-114 GL217 2014. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Norsk 2 for 1.-7. trinn
14:00 - 16:00 C. Grupperom 5 -Møte
14:00 - 16:00 C. Grupperom 6 -Møte
14:00 - 16:00 C. Grupperom 7 -Møte
14:00 - 19:00 N. Grupperom 13
15:00 - 21:00 N. Grupperom 14
15:15 - 17:00 B. Klasserom B245 LU2SPF 2016. Lektorutdanning i språkfag, VUN2 2016. Årsstudium i norsk Litteratur og historie, Litteratur og historie
15:15 - 17:00 F. Brakka 1
15:30 - 18:00 N. Biohus 2-303 Dr. Sopp -Møte, Årsmøte Akademikerne
15:45 - 17:30 C. Grupperom 4
16:00 - 17:00 G. Gymsal 2
17:00 - 18:30 F. Brakka 1
17:15 - 19:00 G. Gymsal 2 Volleyball
18:00 - 21:00 B. Musikksal 1 -Kor
19:00 - 21:00 G. Gymsal 1
19:30 - 22:00 K. Musikksal 2 -Kor

  Ändrad senaste dygnet.