Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Hva skjer i dag på campus Hamar - klikk Nå for å velge en annen dag
Tid Rom Kull Emne Aktivitet/Kommentar
08:00 - 12:00 Grupperom 13
08:00 - 12:00 Reitan
08:15 - 10:00 Biohus 2-104 VUN2 2016. Årsstudium i norsk Språk og samfunn
09:00 - 16:00 B006 K2BSS 2016. Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Emne 1. Språkdidaktikk i barnehagen
09:00 - 16:00 Biohus 2-105 K2NOR2510 2016. Norsk 2 for 5.-10. trinn Språk og tekst
09:00 - 12:00 Biohus 2-109 BA veiledning
09:00 - 16:00 Biohus 2-218 Nøkler til naturfag
09:00 - 16:00 C063 K2ENG1813 2016. Engelsk 1 for 8.-13. trinn Teaching and Learning English
09:00 - 17:00 Grupperom 12
09:00 - 17:20 Grupperom 3
09:00 - 12:00 Grupperom 4
09:00 - 14:00 Grupperom 8 -Veiledning
09:00 - 14:00 Møterom A121 BLU2S 2014. Bachelor - Barnehagelærerutdanning Barnehagepraksis 3. studieår Praksismøter
09:00 - 16:00 Klasserom B242, Møterom A326 BLU2S 2014. Bachelor - Barnehagelærerutdanning Barnehagepraksis 3. studieår Praksismøter
09:00 - 15:00 Sem.rom bibliotek
09:15 - 14:45 Auditorium 2 BLU2 2015. Bachelor - Barnehagelærerutdanning Språk, tekst og matematikk
09:15 - 12:00 Auditorium 3 GL2510 2015. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Pedagogikk og elevkunnskap 2
09:15 - 11:00 Biohus 2-303 Dr. Sopp M2NRBIOTEK 2016. Master's Degree in Applied and Commercial Biotechnology Bioinformatics/Biostatistics Forelesning
09:15 - 12:00 Biohus 2-317 GL2510 2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Naturfag 2, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen II
09:15 - 15:30 Biohus 3-111 B2VISIM 2016. Bachelor i spillteknologi og simulering Spilldesign -Forelesning
09:15 - 12:00 Biohus 3-112 GL217 2016. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Matematikk: Emne 1
09:15 - 12:00 Biohus 3-114 GL2510 2016. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Matematikk for 5. - 10 trinn
09:15 - 15:30 Biohus 3-209 B2VISIM 2015. Bachelor i spillteknologi og simulering Databaser og nettverk -Forelesning
09:15 - 15:30 Biohus 3-211 B2ADK 2015. Bachelor i animasjon og digital kunst Motion Graphics I -Forelesning
09:15 - 15:30 Biohus 3-212 B2ADK 2015. Bachelor i animasjon og digital kunst Animasjon III -Forelesning
09:15 - 17:00 Grupperom 6
09:15 - 15:30 Biohus 2-304 Fagrom biologi, Gymsal 1 BLU2 2016. Bachelor - Barnehagelærerutdanning Natur, helse og bevegelse
09:15 - 12:00 Klasserom B245 GL2510 2016. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Engelsk for 5. - 10. trinn
09:15 - 11:00 Klasserom B246 GL2510 2013. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn, GL2510 2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Samfunnsfag 2 emne 4: Samfunnsfag som skolefag
09:15 - 15:30 Biohus 3-213, Kvisten B2ANIM 2014. Bachelor i animasjon, B2VISIM 2014. Bachelor i spillteknologi og simulering, B2VKD 2014. Bachelor i virtuell kunst og design Bacheloroppgave: Pilotproduksjon, Pilotproduksjon -Lab
09:15 - 16:00 Musikksal 1 GL217 2013. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, GL217N 2013. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Musikk 1, 1.-7. trinn emne 2
09:30 - 15:30 Grupperom 7
10:00 - 12:00 B007 B2FLMUS 2014. Bachelor - Faglærerutdanning i musikk, B2FLMUS 2015. Bachelor - Faglærerutdanning i musikk, B2FLMUS 2016. Bachelor - Faglærerutdanning i musikk, VUM2 2016. Årsstudium i musikk Musikkformidling 1, Musikkformidling 1, Musikkformidling 3, Vokal-/instrumentaldidaktikk og ensembleledelse
10:00 - 14:00 Grupperom 14 Veiledning BLU
10:00 - 16:00 Grupperom 15
10:00 - 20:00 Grupperom 5
10:00 - 11:00 Møterom A211 Praksisteammøte
10:00 - 11:30 Ute NOP 2017. Nordic Outdoor Program - Winter sports and outdoor life in winter Winter Sports
10:15 - 12:00 Biohus 2-104 VUN2 2016. Årsstudium i norsk Litteratur og historie
10:30 - 12:00 Grupperom 10
11:00 - 13:00 Biohus 2-303 Dr. Sopp
11:15 - 13:00 Biohus 3-113 LU2EN 2014. Lektorutdanning i engelsk, LU2NO 2014. Lektorutdanning i norsk, VUSF2 2016. Årsstudium i samfunnsfag Internasjonale relasjoner, Internasjonale relasjoner
11:15 - 17:55 Grupperom 1
12:00 - 13:00 Auditorium 4 -Møte, Årsmøte for Pedagogstudentene
12:00 - 15:00 Biohus 2-201
12:00 - 16:00 C064 PC-lab M2NRBIOTEK 2016. Master's Degree in Applied and Commercial Biotechnology Bioinformatics/Biostatistics -Lab
12:00 - 15:00 Grupperom 10
12:00 - 16:00 Grupperom 11
12:00 - 17:00 Grupperom 2
12:00 - 14:30 Klasserom B246 Møte
12:00 - 14:00 Møterom A211 Veiledning
12:00 - 14:00 Reitan Augustana University
12:15 - 15:00 B007 GL2510 2015. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Pedagogikk og elevkunnskap 2
12:15 - 15:00 Biohus 2-104 VUE2 2016. Årsstudium i engelsk English language 2
12:15 - 15:00 Biohus 2-317 GL217 2016. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Matematikk: Emne 1
12:15 - 16:00 Biohus 3-112 GL217 2015. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Pedagogikk og elevkunnskap 2
12:15 - 15:00 Biohus 3-114 VU2NOIS 2016. Norsk språk og kultur for internasjonale studenter Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, modul 2
12:15 - 18:00 Grupperom 13
12:15 - 16:00 Grupperom 16
12:15 - 15:00 Klasserom B245 GL2510 2016. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Norsk for 5. - 10 trinn
12:30 - 15:00 Biohus 2-109 -Veiledning
12:30 - 13:30 Øvingsrom 4
13:00 - 18:00 Grupperom 4
13:00 - 18:00 Grupperom 9
13:00 - 16:00 Musikksal 2 B2FLMUS 2016. Bachelor - Faglærerutdanning i musikk, VUM2 2016. Årsstudium i musikk Musikkformidling 1, Musikkformidling 1
14:15 - 21:00 Grupperom 8
15:00 - 16:00 Auditorium 3 GL2510 2015. Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Klassens time
15:00 - 17:00 Grupperom 17
16:00 - 16:30 Biohus Lab 305/306 M2NRBIOTEK 2016. Master's Degree in Applied and Commercial Biotechnology Methods in Molecular Biology -Lab
16:00 - 17:00 Gymsal 2
16:30 - 18:00 Musikksal 2
17:15 - 19:00 Gymsal 1 Innebandy
17:15 - 19:00 Gymsal 2 Basketball

  Ändrad senaste dygnet.